Dan Yu, Bang-Bao Tao, Yun-Yun Yang, Li-Sha Du, Shuang-Shuang Yang, Xiao-Jie He, Yu-Wen Zhu, Jun-Kai Yan, Qing Yang. The IDO Inhibitor Coptisine Ameliorates Cognitive Impairment in a Mouse Model of Alzheimer's Disease. Clinical Neurology and Internal Medicine, Volume 43, Number 1/2015: 291-302. DOI 10.3233/JAD-140414

...CD11b antibody (1:200; 157 RA25012, Neuromics, USA...

Shuhua Chen, Jun Ming Wang, Ronald W. Irwin, Jia Yao, Lifei Liu, Roberta Diaz Brinton. Allopregnanolone Promotes Regeneration and Reduces β-Amyloid Burden in a Preclinical Model of Alzheimer's Disease. PLoS ONE 6(8): e24293. doi:10.1371/journal.pone.0024293.

...rabbit polyclonal anti-CD11b/c (OX42, 1:500, Neuromics)...